بسمه تعالی

مرامنامه باشگاه فرهنگی ورزشی شیمیدُر


بازیکنان و اعضای باشگاه شیمیدُر بر اساس اهداف و وظایف انسانی و در راستای شعار اصلی و همیشگی باشگاه «رقابت، عدالت، صداقت» خود را پایبند به اصول مرامنامه اخلاقی باشگاه فرهنگی ورزشی شیمیدُر می دانند:.

باور به فرهنگ دینی ، ملی و پیروی از شئونات اخلاقی و موازین شرعی و عرفی جاری در جامعه، التزام به روحیات پهلوانی و سعی در تقویت روحیات جوانمردانه، سلحشوری و ایثارگری، کمک به ترویج ارزش های اسلامی ایرانی و روحیه انقلابی در جامعه ورزش، تقویت خودباوری و سعی در تقویت و ارتقای عزت، غرور و اقتدار ملی، توجه ویژه به کرامت انسانی افراد، رفتار مناسب و شایسته و احترام به ملیت، مذهب، قومیت، نژاد، زبان در جامعه، ترویج رویکرد رفتار منصفانه در عرصه های ورزشی، تعهد در قانون گرایی در کلیه امور و جوابگویی در قبال رفتار، اعمال و گفتار فردی، عدم مصرف مواد انرژی زا و کمک به مبارزه اجتماعی با پدیده دوپینگ و احترام به تصمیمات داوران در طول مسابقات از اصول این مرامنامه به شمار می‌رود.

کلیه بازیکنان و اعضای باشگاه شیمیدُر با استعانت از درگاه خداوند متعال و با درک صحیح از مسئولیت خطیر و ارزشمند خویش در راستای موفقیت و سرافرازی باشگاه فرهنگی ورزشی شیمیدُر ، پاسداری از کرامت انسانی و اجرا و پایبندی به این مرامنامه موظف و متعهد می باشند.