مشخصات  بازیکنان

مشخصات بازیکنان

شماره پیراهن پست بازی تاریخ تولد قد وزن نام بازیکن وضعیت
12 سنتر - فوروارد قدرتی 214 سانتی متر 115 کیلوگرم روزبه ارغوان آماده
3 گارد 190 سانتی متر 84 کیلوگرم محمد سینا واحدی آماده
7 گارد 194 سانتی متر 94 کیلوگرم نوید رضایی فر آماده
15 سنتر 207 سانتی متر 112 کیلوگرم سالار منجی آماده
86 فوروارد 193 سانتی متر 95 کیلوگرم امیر حسین آذری آماده
10 فوروارد قدرتی 208 سانتی متر 112 کیلوگرم محمد یوسف وند آماده
23 سنتر - فوروارد قدرتی 218 سانتی متر 110 کیلوگرم حسن علی اکبری آماده
6 گارد 185 سانتی متر 82 کیلوگرم حامد حسین زاده آماده
77 گارد 196 سانتی متر 89 کیلوگرم علی دریایی آماده
0 گارد 178 سانتی متر 78 کیلوگرم رافی درغوکاسیان آماده
4 فوروارد 197 سانتی متر 98 کیلوگرم میرو قازاری مقدم آماده
20 فوروارد قدرتی 203 سانتی متر 103 کیلوگرم مایک رستم پور آماده
9 گارد 194 سانتی متر 90 کیلوگرم عرفان سلیمانی آماده
روزبه ارغوان

روزبه ارغوان

سنتر - فوروارد قدرتی
پست بازی
12
شماره پیراهن
214
قد
محمد سینا واحدی

محمد سینا واحدی

گارد
پست بازی
3
شماره پیراهن
190
قد
نوید رضایی فر

نوید رضایی فر

گارد
پست بازی
7
شماره پیراهن
194
قد
سالار منجی

سالار منجی

سنتر
پست بازی
15
شماره پیراهن
207
قد
امیر حسین آذری

امیر حسین آذری

فوروارد
پست بازی
86
شماره پیراهن
193
قد
محمد یوسف وند

محمد یوسف وند

فوروارد قدرتی
پست بازی
10
شماره پیراهن
208
قد
حسن علی اکبری

حسن علی اکبری

سنتر - فوروارد قدرتی
پست بازی
23
شماره پیراهن
218
قد
حامد حسین زاده

حامد حسین زاده

گارد
پست بازی
6
شماره پیراهن
185
قد
علی دریایی

علی دریایی

گارد
پست بازی
77
شماره پیراهن
196
قد
رافی درغوکاسیان

رافی درغوکاسیان

گارد
پست بازی
0
شماره پیراهن
178
قد
میرو قازاری مقدم

میرو قازاری مقدم

فوروارد
پست بازی
4
شماره پیراهن
197
قد
مایک رستم پور

مایک رستم پور

فوروارد قدرتی
پست بازی
20
شماره پیراهن
203
قد
عرفان سلیمانی

عرفان سلیمانی

گارد
پست بازی
9
شماره پیراهن
194
قد